Komunikaty

05 września 2018 14:22 | Komunikaty

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  1. Administrator wyznaczył na inspektora ochrony danych Pana Patryka Karolkowskiego z którym mogą Państwo skontaktować się poprzez e-mail iod-jednostki@gozdowo.eu lub pisemnie na adres administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Przeczytano: 103 razy. Wydrukuj|Do góry